BD – EKSTRÜDE POLİSTREN ISI YALITIM LEVHASI

Ürün Bilgisi

ODE Isıpan BD, duvar, kolon ve kirişlerin ısı yalıtımında kullanılan ekstrüde polistren ısı yalıtım levhalarıdır. Her iki yüzeyi baskılıdır. Levhaların baskılı yüzeyi sayesinde sıva ve yapıştırıcı ile adheransı yüksektir.

ISI İLETKENLİK KATSAYISI (λ)

Isı iletkenlik katsayısı, yalıtım malzemesinin birbirine dik 1 metre mesafedeki, 1m2’lik yüzey, arasından, sıcaklık farkı (Δt) 1°C olduğunda geçen ısı miktarıdır. Birimi W/mK’dir. Bu değer ısı yalıtım malzemelerinin en önemli özelliğidir. Bir malzemenin, yalıtım malzemesi olması için ısı iletkenlik katsayısının 0.65 W/mK’den daha küçük olması gerekir (ISO ve CEN Standartları). Yalıtım malzemesinin ısı iletkenlik katsayısı ne kadar küçük ise, ısı geçişine karşı o oranda yüksek bir direnç gösterir.

ODE Isıpan çeşitli yüzey özellikleriyle 0.030-0,038 W/mK ısı iletkenlik katsayısına sahiptir.

SU BUHARI DİFÜZYON DİRENÇ KATSAYISI (μ)

Isı geçişinde görülen denge oluşturma isteği, kısmi buhar basıncı içinde geçerlidir. Su buharı basıncı, basıncın yüksek olduğu ortamdan, az olduğu ortama doğru ilerleme eğilimindedir. Her malzeme, ısı geçişinde olduğu gibi, kalınlıklarına bağlı olarak su buharı geçişine karşı koyar. Malzemelerin gösterdikleri bu direncin havanın buhar difüzyon direncine olan oranına, su buharı difüzyon direnç katsayısı denir. Oran olduğu için birimi yoktur.

ODE Isıpan, yoğuşmayı önleyen ancak nefes almaya izin veren, μ=100 değerinde, optimum su buharı difüzyon direnç katsayısına sahiptir.

YANGIN SINIFI

Yangın sınıfı, malzemenin aleve ve yanmaya karşı dayanımını gösteren bir özelliktir.

ODE ısıpan, TS EN 13501-1 standardına göre E sınıfı malzemeler grubunda yer almaktadır.

BASINÇ DAYANIMI

XPS ısı yalıtım levhalarının, gezilen teras çatılar ve döşemeler gibi üzerine yük gelen uygulamalarda ve otopark gibi hareketli yüke maruz kalan yerlerde rahatlıkla kullanılabilmesi için yüksek basınç dayanımına sahip olması gerekir. KPa cinsinden ifade edilir.

HACİMCE SU EMME

Tam daldırma metodu ile uzun süre su içerisinde bekletilen malzemeler, daha sonra hacimce emdikleri su miktarına bakılarak değerlendirilir.

ODE Isıpan, kapalı gözeneklidir ve TS EN 11364’e göre WL (T) 0,7 sınıfında yer almaktadır.

KULLANIM SICAKLIĞI

Isı yalıtım malzemesinin güvenle uygulanabilmesi için, hangi sıcaklık aralığında kullanıma elverişli olduğu bilinmelidir.

Teknik Özellikler

ÜRÜN ADI  BASKILI
BD STD BD PRM
Özellik Birim Standart 20 BD STD 30 BD STD 40 BD STD 50
BD 
STD
60
BD 
STD
40
BD PRM
50
BD PRM
60
BD PRM
50
BD PRM
Kalınlık mm EN 823 20 30 40
50 60 40 50 60 50
Genişlik mm EN 822 600
Uzunluk mm EN 822 1200
Yangına Tepki Euro Class EN 13501-1 E
Basma Dayanımı (%10 bağlı deformasyon) kPa EN 826 ≥100 ≥200 ≥300 ≥500
Isı İletkenlik W/m2K EN 12667 max.0,035 max.0,038 max. 0,035
max. 0,030
Isı Direnç m2K/W min. 0,55 min. 0,85 min. 1,05 min. 1,30 min. 1,55 min. 1,10 min. 1,40 min. 1,70 min. 1,65
Belirli Basma Yükü ve Sıcaklık Şartları Altında Deformasyon % EN 1605 DLT(1)5
Tam Daldırma ile Uzun Süreli Su Absorpsiyonu % EN 12087 ≤ % 0,7
Su Buharı Geçirgenliği MU EN 12086 ≥100
Azami Hizmet Sıcaklığı °C EN 14706 75
Paketteki Levha Adedi 20 16 10 8 7 10 8 7 8

br/>Kalite Belgeleri
ODE Isıpan Yapı Yalıtım Broşürü (TR)